Kurumsal Yapı

Projenin ana paydaşları Kapsayıcı Büyüme Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)’dir. Program, 3 yıl boyunca Türkiye’nin her yerinden kadınları girişimcilik yetenekleriyle donatacaktır. Programın uygulandığı illerde oda ve borsalar paydaş olarak destek verecektir. KOSGEB, programa katılan kadınlara finansal kaynaklara ulaşmada destek sağlayacaktır. Program başarılı girişimcilere yol gösterilerek sunulacak destek ile devam edecektir.

Proje Paydaşları
Destekçiler